Kukurydza gnieciona najlepsza pasza dla zwierząt

Kukurydza gnieciona jest jedną z najbardziej wartościowych pasz dla zwierząt w szczególności dla wysokowydajnych krów mlecznych. Jest jedną z form rozdrobnionego pokarmu, który ułatwia zwierzętom dostęp do skrobi, ponadto jest to pasza wysokoenergetyczna. Największą zaletą tego pokarmu jest wolne rozkładanie w żwaczu, co powoduje, że duża część skrobi dostaje się do jelita cienkiego i tam zostaje strawiona, dzięki temu energia jest lepiej wykorzystywana przez zwierzęta. Pasza z kukurydzy zawiera nawet trzy razy więcej skrobi niż na przykład ziarno jęczmienia.

Zawartość włókna detergentowego pozytywnie wpływa na smak paszy, dzięki czemu zwierzęta chętnie ją konsumują. Największą zaletą kukurydzy jest odpowiedni bilans pomiędzy energią pochodzącą ze skrobii i tłuszczu z włóknem surowym. Ziarno kukurydzy nie zawiera żadnych substancji antyżywieniowych. Kukurydza gnieciona jest idealnym pokarmem dla zwierząt o ujemnym bilansie energetycznym. Stosowanie paszy z kukurydzy gniecionej skutecznie zapobiega kwasicy żwacza i ketozy. W przypadku nieodpowiedniego rozdrobnienia pokarmu szybki metabolizm krów może powodować, że w kale znajdzie się bardzo dużo niestrawionego ziarna.

Kukurydzę gniecioną można podawać w czasie pierwszych czterech miesięcy laktacji. Podawanie jej zwierzętom pod koniec laktacji lub krowom zasuszonym może powodować nadmierne otłuszczenie, natomiast ten rodzaj paszy będzie idealny do karmienia opasów. Dzienna dawka dla krowy w szczycie laktacji wynosi od 8 do 10 kg, a zawartość energetyczna paszy w jednym kilogramie wynosi 0,85 JPM. Jest to wystarczająca ilość do pokrycia potrzeb produkcyjnych prawie 2 litrów mleka krowiego o zawartości tłuszczu 4 %.

Kiszenie może nastąpić w rękawie, silosach betonowych lub pryzmach. Obecnie kukurydzę gniecioną możemy spotkać przechowywaną w big-bagach. Kiszenie w rękawie jest o wiele droższe od innych form, natomiast powoduje mniejsze straty materiału zakiszanego. Natomiast kiszenie w silosie lub na pryzmie jest mocno uzależnione od panującej wilgotności. Niewystarczające ugniecenie materiału uniemożliwia uzyskanie warunków beztlenowych w których następuje rozwój niepożądanych mikroorganizmów.

Zbiór kukurydzy do zakiszania powinno rozpocząć się dwa tygodnie przed planowanym zbiorem do zasuszania. Wtedy też zawartość suchej masy wynosi 65 %. Przed zakiszeniem powinno zniszczyć się otoczkę szklistą, służy to uwolnieniu zawartej w niej skrobi. Ziarno kukurydzy najlepiej zakiszać w przypadku, gdy jego wilgotność waha się w przedziale od 35 % do 38 %. Jest to moment kiedy ziarniaki znajdują się w fazie tak zwanej czarnej plamki. Nieodpowiednia wartość wilgotności może negatywnie wpływać na jej trwałość. Stosowanie konserwantów nie jest konieczne, lecz zwiększa trwałość kiszonki.

Zakup kiszonki od sprawdzonych dostawców sprawi, że nasze zwierzęta w tym szczególnie wysokowydajne krowy mleczne będą miały zapewniony odpowiedni poziom energetyczności wpływający na ilość oddawanego mleka, a także będą chronione przed chorobami takimi jak kwasica żwacza i ketoza.

You may also like...