Co zawiera projekt organizacji ruchu?

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale każda droga, zarówno ogólnodostępna oraz wewnętrzna musi posiadać własny projekt organizacji ruchu. Czym właściwie on jest oraz co musi zawierać? Projekt organizacji ruchu drogowego to specjalistyczna dokumentacja techniczna, która musi spełniać określone wymagania formalne warunkowane przez przepisy prawne. W dużym skrócie w projekcie powinny znaleźć się niezbędne informacje oraz dokładny plan organizacji ruchu łącznie z gotowymi rozwiązaniami na jego przebieganie w różnych sytuacjach.

W skład dokumentacji musi wchodzić plan orientacyjny, na którym projektant zaznacza drogę, dla której tworzony jest projekt organizacji ruchu. Oprócz tego, musimy również stworzyć dedykowany plan sytuacyjny, który weźmie pod uwagę istniejące, planowane lub tymczasowo wykorzystywane znaki drogowe, urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu oraz sygnalizację świetlną. Plan sytuacyjny musi zawierać również dokładne informacje dotyczące parametrów drogi, jej geometrii i ukształtowania. Jeżeli chcecie sprawdzić przykładowy projekt organizacji ruchu, Warszawa może być świetną lokalizacją do sprawdzenia stałych, tymczasowych lub uproszczonych projektów, które dotyczą poszczególnych dróg.

Co jeszcze trzeba uwzględnić w takim projekcie?

Oprócz podanych wcześniej dokumentów, w projekcie musimy również określić planowaną przepustowość drogi na danym obszarze oraz informacje, dotyczące sytuacji awaryjnych w przypadkach, gdy droga z powodu niezależnych czynników będzie nieprzejezdna. Na koniec tworzymy szeroki opis charakterystyki drogi, który zawiera szczegółowe informacje o niej. Zarówno w przypadku stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, konieczne jest podanie terminu, w którym ta organizacja zostanie wprowadzona na stałe lub terminów, w którym będzie tymczasowo obowiązywała.

Za zatwierdzenie danego projektu organizacji ruchu odpowiada dedykowany organ, który zarządza ruchem na danym obszarze. Może to być organ samorządu lokalnego, Zarząd dróg Wojewódzkich lub też właściciel firmy, w przypadku drogi firmowej wewnętrznej. W projekcie musimy uwzględnić potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców oraz rowerzystów i pieszych. Prawidłowo przygotowany projekt zapewnia przepustowość drogi oraz bezpieczeństwo zainteresowanych osób.

You may also like...