Współczynnik izolacyjności akustycznej okien. Cichy dom – okna współczynnik RW

Otaczający nas ze wszystkich stron hałas powoduje, że w domu chcemy mieć możliwość wyciszenia. Nie zawsze jednak można posiadać mieszkanie lub dom z dala od źródeł hałasu. W takim przypadku warto pomyśleć nad wyciszeniem domu. Jednym ze sposobów jest zakup okien o wysokim współczynniku izolacyjności akustycznej. Współczynnik izolacyjności akustycznej okien wyrażany jest w decybelach (dB). Jest to określenie wartości redukcji hałasu mającego źródło poza przegrodą (oknem).

 

Im wyższy współczynnik tym mniej hałasu będzie się przedostawało do środka pomieszczeń. Okna współczynnik rw określa zadeklarowaną wartość izolacyjności akustycznej. Warto pamiętać przy wyborze okien, że wartość współczynnika izolacyjności akustycznej badanego w warunkach laboratoryjnych będzie różnił się od współczynnika izolacyjności okna wbudowanego w ścianę. Jest to spowodowane montażem, wykonaniem oraz regulacją. Na izolacyjność akustyczną okien wpływ ma rodzaj zastosowanego oszklenia, nawiewniki okienne, wymiary okien (im większe tym mniejsza izolacyjność), rodzaj profilu okiennego, rodzaj zastosowanych uszczelek oraz rodzaj uszczelnienia szczeliny montażowej.

You may also like...